Säännöt

1 § Varsakunkku-kilpailu järjestetään vuosittain 3-5-vuotiaille suomenhevosille. Eri ikäluokat kilpailevat omissa finaaleissaan 2100 / 2140 metrin matkalla niin, että tammat saavat 20 metrin hyvityksen. Finaalit järjestetään Mikkelin, Kuopion ja Seinäjoen radoilla. Finaalipaikkakunnat ja muut mahdolliset karsintapaikkakunnat vahvistaa järjestävä yhdistys.

2 § Kilpailut järjestetään Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana.

3 § Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Varsakunkku-kilpailuihin tammojen siemennysvuonna heinäkuun loppuun mennessä ilmoitettujen oriiden jälkeläiset. Isäoriin vuosittainen ilmoittamismaksu on 350 euroa, mikä maksetaan 31.7. mennessä. Tämän lisäksi seuraavana vuonna varsomistietojen varmistuttua oriinomistaja maksaa varsamäärään perustuvan maksun 20 euroa / syntynyt jälkeläinen. Vaihtoehtoisesti oriin ilmoittautumismaksu on 100 euroa ja maksun toinen osa 50 euroa/ syntynyt jälkeläinen. Kilpailun järjestäjä laskuttaa oriinomistajaa edullisemman vaihtoehdon mukaisesti eli jälkimmäisellä tavalla, kun syntyneiden varsojen määrä on korkeintaan 8. Maksun toinen osa tulee maksaa varsojen syntymävuonna 31.12. mennessä.

Ori on mahdollista ilmoittaa myöhässä sakkomaksulla varsojen syntymävuoden loppuun mennessä, jolloin oriin molemmat maksut kaksinkertaistetaan.

Sääntömuutoksen vuoksi vuonna 2021 syntyvältä ikäluokalta ei peritä orimaksuja, vaan koko ikäluokka on oikeutettu ilmoittautumaan Varsakunkku-kilpailuun.

4 § Kilpailuun ilmoitettu varsa säilyttää osallistumisoikeutensa, kun siitä suoritetaan:

  maksu eräpäivä
hevosen ollessa 1-vuotias 70 € 31.5.
hevosen ollessa 2-vuotias 100 € 31.5.
hevosen ollessa 3-vuotias 100 € 31.5.
hevosen ollessa 4-vuotias 100 € 31.3.
hevosen ollessa 5-vuotias 100 € 31.3.

Yksi (1) eräpäivään mennessä maksamatta jäänyt maksuerä on mahdollista suorittaa kaksinkertaisena viimeistään seuraavana eräpäivänä. Jos myöhästyneitä maksueriä on useampia, maksetaan uusin myöhästynyt erä kaksinkertaisena ja muut myöhästyneet erät 10-kertaisena. Suoritettuja maksuja ei palauteta.
Osallistumismaksujärjestelmä tulee voimaan vuoden 2018 alusta, josta alkaen kunkin ikäluokan kilpailuun ilmoitettu hevonen säilyttää osallistumisoikeutensa maksamalla yllä olevan taulukon kyseistä ikäluokkaa koskevat maksut.

5 § 3-, 4- ja 5-vuotiaille järjestetään 2-5 karsintalähtöä tammoille, ja 2-5 karsintalähtöä oriille & ruunille 2100 / 2140 metrin matkalla ryhmäajona tai tasoitusajona. Finaaliin pääsevien hevosten määrä määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti:

Karsintalähtöjen määrä hevosia finaaliin/sukupuoli
2 kpl 4 parasta
3 kpl 2 paras + 2 kolmanneksi sijoittunutta ravikilpailusääntöjen karsintapisteiden perusteella
4 kpl 2 parasta
5 kpl voittaja + 3 toiseksi sijoittunutta ravikilpailusääntöjen karsintapisteiden perusteella

Samalla hevosella voi osallistua useampaan karsintalähtöön. Karsintalähtöihin on ensisijainen osallistumisoikeus hevosilla, jotka eivät ole osallistuneet aiempiin karsintalähtöihin ja toissijainen osallistumisoikeus hevosilla, jotka ovat osallistuneet aikaisempaan karsintalähtöön. Karsintalähtöihin ilmoitetuilla hevosilla on osanotto-oikeus finaaliin. Finaaliin otetaan kahdeksan tammaa sekä kahdeksan oritta tai ruunaa ja se ajetaan tasoitusajona. Finaalin lähtöradat valitaan karsintalähtöjen sijoitusten mukaisessa järjestyksessä niin, että samalle sijalle sijoittuneiden välillä valintajärjestys arvotaan. Jos hevonen on hankkinut finaalipaikan useammasta karsinnasta, valintajärjestyksessä huomioidaan paras saavutettu sijoitus.

6 § Mikäli joku finaalipaikkaan oikeutettu hevonen ei siihen ilmoittaudu, täytetään sen paikka ensisijaisesti samaa sukupuolta olevalla hevosella karsintalähtöjen sijoitusten mukaisessa järjestyksessä sekä sen jälkeen karsintoihin ilmoitetuilla samaa sukupuolta olevilla hevosilla, ja toissijaisesti vastakkaista sukupuolta olevalla hevosella samassa järjestyksessä. Jos sijoitus on sama tai sijoitusta ei ole, mukaan pääsyn ratkaisee ensisijaisesti ravikilpailusääntöjen mukaiset karsintapisteet finaalin ilmoittamispäivänä ja toissijaisesti arpa.

7 § Kilpailun järjestämisestä vastaa Varsakunkku ry.

8 § Oriinomistajilta ja hevosenomistajilta kerätyt maksut käytetään kokonaisuudessaan kilpailun palkintoihin. Varsakunkku ry vahvistaa kilpailun palkintotason vuosittain.

9 § Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassaolevia ravikilpailusääntöjä. Varsakunkku ry:llä on oikeus muuttaa Varsakunkku-kilpailun sääntöjä. Sääntömuutokset esitetään Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Varsakunkku ry.

Nämä uudistetut säännöt on hyväksytty Suomen Hippoksen hallituksen kokouksessa 25.-26.4. 2019.